Zdaj egzamin teoretyczny na prawo jazdy bez obaw

Opanuj swoją teorię jazdy

z EgzaminTeoretycznyNaPrawoJazdy.com

lub zdaj za pierwszym razem, gwarantowane Premia

Test teoretyczny na prawo jazdy online z języka polskiego

Aby legalnie prowadzić samochód w Polsce, polskie prawo jazdy jest dokumentem niezbędnym dla każdego, kto mieszka w Polsce. Dokument ten wydawany jest przez Rząd Polski. Stanowi dowód, że kierowca zdał niezbędne testy, posiadając niezbędną wiedzę i umiejętności, aby bezpiecznie poruszać się po polskich drogach. Aby uzyskać polskie prawo jazdy, należy po pierwsze ukończyć kurs nauki jazdy i zdać teoretyczny test na prawo jazdy online z języka polskiego, który ma charakter teoretyczny, a po drugie zdać praktyczny egzamin na prawo jazdy. Test na prawo jazdy online w Polsce obejmuje tematykę przepisów i regulacji ruchu drogowego, zasad bezpiecznej jazdy i technik jazdy defensywnej. Testy te mają na celu ocenę wiedzy kierowcy na te tematy, a także sprawdzenie jego umiejętności bezpiecznego i pewnego prowadzenia pojazdu na drodze.

O teście teoretycznym na prawo jazdy online z języka polskiego

Egzamin teoretyczny jest pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy. Aby przystąpić do praktycznego egzaminu na prawo jazdy, należy zdać egzamin teoretyczny. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy z języka polskiego online przeprowadzany jest przy pomocy komputerów i systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Centrum Ruchu Drogowego (WORD). Do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy może przystąpić osoba spełniająca wymagania dla danej kategorii prawa jazdy, która złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy i otrzymała wygenerowany dla niej w urzędzie numer profilu kandydata na kierowcę (PKK).

Pytania oczekiwane na teście teoretycznym na prawo jazdy online z języka polskiego

Egzamin teoretyczny dzieli się na dwie części: część podstawową i część specjalistyczną. Test teoretyczny na prawo jazdy z języka polskiego online składa się z 32 pytań. Zawiera 20 pytań z zakresu wiedzy podstawowej, na które należy odpowiedzieć tak lub nie, oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej na temat kategorii prawa jazdy, którą wybierzesz, odpowiedz wybierając opcję A, B lub C. Egzamin teoretyczny na prawo jazdy z języka polskiego online trwa do 25 minut. Warunkiem zaliczenia egzaminu teoretycznego na prawo jazdy z języka polskiego online jest uzyskanie co najmniej 68 punktów na 74. Każde pytanie ma wartość punktową w zależności od stopnia trudności. Podstawowym celem Driving Test Online Poland jest przedstawienie rzeczywistych sytuacji drogowych i dodanie do nich zadań w formie testu jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że tylko jedna z proponowanych odpowiedzi jest prawidłowa. Zdany egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo, co oznacza, że ​​jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przystąpić do egzaminu praktycznego od razu, możesz go zaliczyć po kilku latach. Dotyczy to wszystkich kategorii prawa jazdy.


MockTest

Etapy uzyskania polskiego prawa jazdy

Kroki, aby uzyskać belgijskie prawo jazdy

  • Badania lekarskie – przed przystąpieniem do procesu wydawania licencji należy przejść badania lekarskie. Celem poddania się badaniom lekarskim jest sprawdzenie, czy jesteś w stanie fizycznie prowadzić pojazd.
  • Egzamin teoretyczny – Teoretyczny test na prawo jazdy online z języka polskiego obejmuje tematy związane z przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi i przepisami bezpieczeństwa. Musisz zdać egzamin teoretyczny. Egzamin teoretyczny jest dostępny w różnych językach, dzięki czemu osoby nie mówiące po polsku mogą przystąpić do egzaminu bez żadnych barier.
  • Lekcje praktyczne – Zapisz się do szkoły nauki jazdy i odbyj określoną liczbę praktycznych lekcji jazdy pod okiem certyfikowanego instruktora. Liczba lekcji jazdy różni się w zależności od wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu pojazdu i kategorii wydawanego prawa jazdy.
  • Egzamin praktyczny – gdy instruktor uzna, że ​​jesteś pewny siebie i potrafisz jeździć po drogach, możesz przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy, aby wykazać się umiejętnościami prowadzenia pojazdu i wiedzą na temat bezpieczeństwa drogowego.
  • Kurs pierwszej pomocy – w ramach procesu uzyskiwania licencji musisz wziąć udział w kursie pierwszej pomocy, ponieważ kluczowe jest zdobycie podstawowych umiejętności ratowania życia w razie wypadku.
  • Badanie wzroku – należy przejść badanie wzroku, aby mieć pewność, że wzrok jest niezbędny do bezpiecznej jazdy. Badanie wzroku należy wykonać u licencjonowanego optyka.
  • Egzamin Witten i ustny (w przypadku określonych praw jazdy) – w przypadku praw jazdy kategorii C i D wymagane są dodatkowe egzaminy pisemne i ustne, które koncentrują się na określonych typach pojazdów i przepisach.
  • Ostateczna akceptacja – Po spełnieniu wszystkich wymagań i zdaniu egzaminów możesz ubiegać się o polskie prawo jazdy.
MockTest
Rodzaj testu

Kategorie prawa jazdy i uprawnienia do egzaminu na prawo jazdy online Polska

1.Uprawnienie do AM – motoroweru, lekkiego czterokołowca wynosi 14 lat.

2. Kwalifikacja na kategorię A1 – motocykl o pojemności silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy do 0,1 kW/kg wynosi 16 lat.

3. Prawo jazdy na kategorię A2 – motocykl o mocy do 35kW i stosunku mocy do masy do 0,2Kw/kg wynosi 18 lat.

4. Prawo jazdy AND – każdy motocykl, który ukończył 20 lat – jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat. 24 lata – jeśli nie posiadasz prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat.

5. Prawo jazdy na kategorię B1 – czterokołowiec wynosi 16 lat.

6. Kwalifikacja na B – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t m.in. samochodem osobowym, z wyjątkiem autobusu i motocykla, wynosi 18 lat.

7. Kwalifikacja na B+E – zestaw pojazdów składający się z pojazdu kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 18 lat.

8. Kwalifikacja na kategorię C – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu m.in. duża ciężarówka ma 21 lat.

9. Kwalifikacja do kategorii C1 – pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobusu m.in. mała ciężarówka ma 18 lat.

10. Kwalifikacja do kategorii C1+E – zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton m.in. mała ciężarówka z przyczepą ma 18 lat.

11. Uprawnienie do kategorii C+E – zestaw pojazdów składający się z pojazdu kategorii C i przyczepy wynosi 21 lat.

12. Uprawnienie do autobusu D wynosi 24 lata.

13. Kwalifikacja na D1 – autobus przeznaczony do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m wynosi 21 lat.

14. Kwalifikacja na kategorię D1+E – zespół pojazdów składający się z pojazdu kategorii D1 i przyczepy wynosi 21 lat.

15. Prawo do D+E – zestawu pojazdów składającego się z Pojazdu kategorii D i przyczepy wynosi 24 lata.

16. Uprawnienie do posiadania T – ciągnika rolniczego wynosi 16 lat.

17. Uprawnienie do korzystania z tramwaju – wynosi 21 lat.

Próbny test teoretyczny

Kroki po teście teoretycznym na prawo jazdy Polski online

1. Zdanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy online z języka polskiego z wynikiem pozytywnym uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

2. Egzamin Praktyczny składa się z dwóch części, którymi są zadania na placu manewrowym WORD oraz zadania wykonywane przez kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

3. Po wykonaniu zadań na polu manewrowym można przystąpić do egzaminu drogowego.

Cel przystąpienia do naszego testu online, aby pomyślnie zdać egzamin teoretyczny

4. Twoje prawo jazdy zostanie dostarczone do urzędu prowadzącego sprawę lub przesłane na Twój adres. Odbierając prawo jazdy w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego.

Cel przystąpienia do naszego testu online, aby odnieść sukces w teście teoretycznym

Na naszej stronie internetowej mamy trzy sekcje, a mianowicie: Test z teorii samochodu, Test z teorii roweru i Test z teorii ciężarówki. Nasz test składa się z pytań wielokrotnego wyboru dotyczących przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych. Celem przystąpienia do naszego testu jest zwiększenie Twojej pewności siebie w przygotowaniu się do egzaminu teoretycznego. Musisz wykupić plan premium, aby poznać informacje na określone tematy, takie jak bezpieczna jazda, znaki zakazu, znaki ostrzegawcze i tak dalej. Nasze plany premium są zaprogramowane na 30 i 90 dni. Zaletą odblokowania naszego pakietu premium jest dostęp do szczegółowych informacji.

Często Zadawane Pytania